top of page

Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze gasten. Zowel bij ons op het terrein, als bij het gebruik van onze website www.morvanrustique.com. Op onze website maken wij wel gebruik van analytische cookies. Dit zijn cookies die ons inzicht bieden in de hoeveelheid bezoekers op onze website en waar deze bezoekers (ongeveer) vandaan komen. De persoonlijke gegevens van onze klanten zoals naam, adres e.d. slaan wij niet automatisch op. Informatie over de bezoeken aan www.morvanrustique.com worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen.
 

Invullen van formulieren

De informatie die onze klanten ons verstrekken door het invullen van contactformulieren, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw vraag of reservering. Morvan Rustique zal zonder uw voorafgaande toestemming géén persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten haar eigen organisatie, mits wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet, gedragsregels of een rechterlijk bevel.
 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op de situatie van 03 – 10 – 2018. Indien er wijzigingen plaatsvinden die van invloed zijn op deze verklaring dan zal de verklaring worden aangepast. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Voor vragen over deze privacyverklaring kun u contact opnemen via info@morvanrustique.com of het contactformulier invullen.

bottom of page